ملک خوب مشاور املاک خوشنشین با پدید آوردن سرویس الکترونیکی ملک خوب می کوشد تا متقاضیان حوزه املاک را در جستجو برای بهترین و مناسبترین گزینه ها یاری رساند. با امید به آنکه این خدمات مورد توجه شما عزیزان گرانقدر قرار گیرد .... . آدرس ما : رشت-ساغریسازان نرسیده به رودبارتان خانه فرهنگ گیلان مشاور املاک خوش نشین تماس: 01333335810 09382459055 http://melkekhoob.mihanblog.com 2019-08-16T16:03:36+01:00 text/html 2019-06-15T09:05:07+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین فرصت خوب - رهن زمین پشته دارای چاه آب و برق - رشت سنگر روستای نصرالله آباد http://melkekhoob.mihanblog.com/post/133 رهن کامل زمین ١٠٠٠ مترمربعی<div>قابل تبدیل<br> <div>مدت قرارداد فصلی و یا چند ساله</div><div>مستطیلی با بر ١٢متر</div><div>با امکانات کامل روستایی</div><div>ارزان و دارای سند مالکیت رسمی&nbsp;</div><div>٠٩٣٨٢۴۵٩٠۵۵ - ٠١٣٣٣٣٣۵٨١٠&nbsp;</div></div><div><br></div><div>موقعیت زمین روی نقشه</div> text/html 2018-10-11T15:24:52+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین اجاره - زمین کشاورزی- شیخعلی بست سنگر --- فرصتی خوب ---رایگان-- کد: 157 http://melkekhoob.mihanblog.com/post/41 <br> text/html 2018-07-14T13:45:00+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین 104 -فروش- زمین کشاورزی- رود پیش رشت -هر متر:16 متراژ:یک هکتار http://melkekhoob.mihanblog.com/post/127 <p><img src="http://uupload.ir/files/pb2q_roodpish_rasht.jpg" alt="rood pish rasht" "=""> </p> text/html 2016-10-16T16:46:44+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین فروش خانه کوچک _ رودبارتان رشت _ متراژ:60 _قیمت:130 http://melkekhoob.mihanblog.com/post/58 <div><br><i><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="font-size: 12pt; line-height: 107%;"><font face="Mihan-Koodak"><img src="http://uupload.ir/files/689w_خیابان_رودبارتان.jpg" alt="خیابان رودبارتان" width="460" vspace="0" hspace="0" height="238" border="0" align="bottom"></font></span></font></span></font></b></i></div><div><i><b><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">فروش رفت و به انبار و مغازه تبدیل شد.</span></font></b></i></div> text/html 2016-08-10T12:24:36+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین 72 - فروش زمین _ رودبارتان رشت _ متراژ:277 _ قیمت:270 http://melkekhoob.mihanblog.com/post/55 text/html 2016-05-21T10:05:35+01:00 melkekhoob.mihanblog.com املاک خوش نشین فرم همکار http://melkekhoob.mihanblog.com/post/28 <div align="center"><font size="5"><font color="#FF0000"><font size="4" face="Mihan-Yekan"><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font color="#000000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);">همکار آژانس املاک&nbsp; شوید</span></font></span></font><a href="http://www.melkekhoob.ir/extrapage/real_state_form" target="" title=""><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"><font face="Mihan-IransansLight"> </font></span></a><span style="background-color: rgb(51, 255, 255);"></span><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></font><br><font size="5"><font color="#FF0000"><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);"></span></font></font></div>