تبلیغات
ملک خوب - نمایش آرشیو ها

ملک خوب

امیخانه;شیمیخانه, شیمیخوشنودی;امیخرسندی

-
75 -فروش/معاوضه -آپارتمان - نوساز - رودبارتان رشت - متراژ: 90 -قیمت: 260
28 -فروش آپارتمان هوشمند نوساز _بلوار کشاورز رشت _متراژ:100_قیمت: 360
فروش استخر ماهی -جاده انزلی رشت - متراژ:2.5 هکتار - قیمت:یک میلیارد
فروش- زمین باغی- شیخعلی بست سنگر -هر متر:150 متراژ:4100 کد:85
74- فروش دوبلکس حیاط دار _گلسار رشت _متراژ:110 _قیمت:400
76- فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:55 _قیمت:120
24 - فروش/معاوضه_ آپارتمان دوبلکس_گلسار رشت _متراژ:160_قیمت: 800
64 - اجاره دو طبقه _رودبارتان رشت_متراژ:75_ رهن:10_اجاره:400
48 - اجاره آپارتمان _دانشسرا رشت_متراژ:100_ رهن:48_اجاره:60
60 - اجاره سوئیت ارزان قیمت - رودبارتان رشت - رهن: 5 - اجاره:350
35 - رهن مغازه _ساغریسازان رشت_متراژ:12_ رهن کامل:17
9 - رهن آپارتمان _رودبارتان رشت_متراژ:97_ رهن کامل: 49
52 - فروش/معاوضه آپارتمان_ رودبارتان رشت_ متراژ:50 _قیمت:110
44 - فروش خانه قدیمی _رودبارتان رشت _متراژ:83 _قیمت:95
45 - فروش خانه قدیمی با حیاط بزرگ _رودبارتان رشت _متراژ:342 _قیمت:342
19 - اجاره خانه ارزان قیمت _ رودبارتان رشت _ متراژ:32 _ رهن: 2 _ اجاره:300
22 - فروش آپارتمان _دانشسرا رشت _متراژ:73_قیمت: 120
فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:68_قیمت: 140 _کد:29
فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:52 _قیمت: 104 _کد:27
فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:70 _قیمت: 140 _کد:26
25 - فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:50 _قیمت:92
23 - فروش آپارتمان _رودبارتان رشت _متراژ:97 _قیمت: 145
فروش/معاوضه خانه_جاده انزلی رشت_متراژ:300_قیمت:150_کد:36
20 - فروش خانه(ویلا) _نصرالله آباد سنگر_متراژ:1500 _قیمت:255 میلیون
32 - فروش خانه _رودبارتان رشت _متراژ:90 _قیمت:70 میلیون
فروش/معاوضه _خانه _جاده سنگر رشت_متراژ:218 _قیمت:152 میلیون _کد:21
30 - اجاره مغازه _بهترین نقطه ساغریسازان رشت_متراژ:18_ رهن:14_اجاره:700
اجاره دوطبقه _آج بیشه رشت_متراژ:40 _ رهن:6_اجاره: 300 _کد:16
11 - اجاره دوطبقه _مطهری رشت _متراژ:73_ رهن:33_اجاره:600
5 - فروش آپارتمان _ فرهنگ رشت _ متراژ:55 _قیمت:107 میلیون
89 - اجاره زمین محصور- روستای چهارده - رهن:توافقی- اجاره:توافقی
88 - فروش آپارتمان نوساز - دانشسرا رشت -متراژ:70 _ زیر قیمت
86 - فروش آپارتمان نوساز - رودبارتان رشت -متراژ:80 -قیمت:190
اجاره زمین شالیزار- شیخعلی بست سنگر - رهن:400- اجاره:200-کد:84
83 - فروش زمین براصلی - شهر لولمان -متراژ:4492 - هر متر: 2 میلیون تومان
فروش- زمین مسکونی تجاری- رشت آباد لولمان -هر متر:200 متراژ:4045 کد:82
فروش- آپارتمان - پنج سال ساخت - مسکونی -دانشسرا رشت - قیمت: 73 - متراژ: 54
فروش- آپارتمان - هشت سال ساخت مسکونی -رودبارتان رشت - قیمت: 95 - متراژ: 73
76 - معاوضه/ فروش مسکونی -رودبارتان , پستک گلسار رشت - قیمت:توافقی - متراژ:جمعا302
فروش خانه کوچک _ رودبارتان رشت _ متراژ:60 _قیمت:130
72 - فروش زمین _ رودبارتان رشت _ متراژ:277 _ قیمت:270
اجاره - شالیزار- شیخعلی بست سنگر --- فرصتی خوب ----- کد: 157
64 -فروش/معاوضه - ویلایی تجاری - نصیرمحله شفت - متراژ: 300 -قیمت: 170
فرم همکار