تبلیغات
ملک خوب - مطالب املاک ارزان قیمت

ملک خوب

امیخانه;شیمیخانه, شیمیخوشنودی;امیخرسندی

-
شنبه 25 خرداد 1398

رهن کامل زمین ١٠٠٠ مترمربعی
قابل تبدیل
مدت قرارداد فصلی و یا چند ساله
مستطیلی با بر ١٢متر
با امکانات کامل روستایی
ارزان و دارای سند مالکیت رسمی 
٠٩٣٨٢۴۵٩٠۵۵ - ٠١٣٣٣٣٣۵٨١٠ 

موقعیت زمین روی نقشه

  • نظرات() 
  • شنبه 23 تیر 1397

    rood pish rasht

  • نظرات()