زمین  مکانیزه  (تسطیح شده) - سند دار
راه دسترسی آسفالت و خاکی (موقعیت در بهترین منطقه شمال کشور _حوزه سپیدرود آستانه اشرفیه_دهستان چهارده)
متراژ:6 هکتار
نیاز به یک سرایه دار بصورت توافقی با مالک کشت و کار نماید.
توجه: کشت وکار به جز برنج باشد.از جمله صیفی جات و یا مرغ و اردک
زمین فنس کشی شده و محصور است همراه با کانکس و انباری

  • نظرات()