کد ملک: 72       هماهنگی جهت بازدید: 09382459055

آدرس: رشت - رودبارتان- کوی یگانه

شکل هندسی زمین : مثلث
وضعیت : پی کن انجام شده

مساحت کل (متر مربع):277

قیمت کل: 270 میلیون تومان

قیمت هر متر: کمتر از یک میلیون تومان

وام: محدوده بافت فرسوده

تعداد بر: 2 بر دارد

وضعیت سند: دارای سند رسمی

امکانات محله ای زمین

 
5دقیقه با پای پیاده: فاصله از مرکز خرید

فاصله از نانوایی:5 دقیقه با پای پیاده

فاصله از مهدکودک و دبستان: 3 دقیقه با پای پیاده

فاصله از دیگرمدارس در مقاطع دیگر:کمتر از 10 دقیقه

فاصله از کتابخانه عمومی:7 دقیقه با پای پیاده

فاصله از پارک و فضای سبز: 1 دقیقه با پای پیاده

فاصله از مرکز درمانی:2 دقیقه با پای پیاده

فاصله از رستوران و عابر بانک: 1 دقیقه با پای پیاده

فاصله از ایستگاه تاکسی یا اتوبوس :  6دقیقه با پای پیاده

موقعیت روی نقشه

  • نظرات()