اجاره  زمین کشاورزی ,  یک هکتاری. 

 نوع بهره برداری از  ملک با نظر صاحب ملک قبل از اجرای پروژه آزاد می باشد.

زمان اجاره: فقط کشت دوم و سوم، به غیر از برنج. 

مدت اجاره: از پاییز تا بهار. کشت دوم و سوم. 

مبلغ اجاره : رایگان

موقعیت : روستای سرسبز و حاصلخیز شیخعلی بست- از توابع بخش سنگر-رشت.

وضعیت اراضی : تسطیح اراضی شده ( مکانیزه)-دارای سند مالکیت

وضعیت اسکان: می بایست اجاره کننده  در روستا خانه و سرپناه اجاره کند. 

وضعیت محصور: می بایست خود اجاره کننده، زمین را محصور نماید. 

دسترسی: در کنار مسیر جهت حمل ونقل وسایط نقلیه کشاورزی و حتی با خودرو سواری.
استعداد زمین;پاچ باقلا، باقلا مازندرانی، ترب، سیر، انواع صیفیجات; انواع سبزیجات.
منبع آبی : دیم و سپید رود –در صورت نیاز چاه

کمترین عمق  آب زیر زمینی در سال:50سانتیمتر از سطح زمین

نزدیکترین مرکز فروش : دهستان چهارده-بازار داخل شهر لولمان-شهر سنگر-

-بصورت عمده در میدان های میوه و تره بار  رشت و .... .

نزدیکترین بزرگراه :5 کیلومتر از بزرگراه جدید رشت سیاهکل   

فاصله از مرکز تحقیقات ماهیان خاویاری :40 دقیقه با ماشین

وضعیت مسیر اصلی روستا: آسفالت - روستایی

*****************************************

مناسب برای افراد جویای کار کشاورزی 

  موقعیت روی نقشه 

نمایی از ملک را در تصویر می بینید

  • نظرات()