همکار آژانس املاک  شوید

با سلام

خوش نشین در نظر دارد ازعلاقه مندان به

همکاری با این واحد صنفی دعوت بعمل آورد

با عضویت بعنوان همکار تا سقف

هفتاد درصد کمیسیون حق همکار ,برخوردارشوید

بازای هر معامله یکطرفه ازسوی شما

چهل درصد کمیسیون حق همکار تعلق می گیرد

بازای هر معامله دو طرفه ازسوی شما

شصت درصد کمیسیون حق همکار تعلق می گیرد

چنانچه از مدیران یکی از  آژانسهای املاک باشید

به حق السهم مذکور ده درصد اضافه می گردد

 پر نمودن فرم  الزامی می باشد

***

  • نظرات()