تبلیغات
ملک خوب - قدرت رهن متقاضیان مسکونی

ملک خوب

امیخانه;شیمیخانه, شیمیخوشنودی;امیخرسندی

-
در اینجا نموداری از قدرت  متقاضیان اجاره واحدهای مسکونی  در محدوده محله رودبارتان -ساغریسازان - دانشسرا را ملاحظه خواهید نمود.
این آمار نشان دهنده ی دیدگاه مستاجران بوده و به کشش این محلات اشاره دارد.
 محلات مذکور در بافت فرسوده شهر رشت قرار گرفته اند و روز به روز بافت نوساز , درصد بیشتری  را به خود اختصاص می دهد.
در حال حاضر,  وضعیت نوسازی بصورت تدریجی بافت فرسوده این مزیت را ایجاد کرده که ساختمان های قدیم با قیمت کم برای کم درآمدان و ساختمان های نوساز با قیمت بالا و با امکانات روز در کنار هم قرار گیرند.
بنابراین طیف وسیعی از متقاضیان اجاره با قدرت مالی کم و متوسط و زیاد , قادرند در این محلات خانه های مطلوب خویش را  بیابند.
قدرت رهن متقاضیان اجاره مسکونی در بهمن 1396